Ο Άγγελος Ακοτάντος υπήρξε  Kρητικός αγιογράφος του 15ου αιώνα, που ζούσε και εργαζόταν στην πόλη του βενετοκρατούμενου Χάνδακα. Η γλυκύτητα και η στωικότητα που διακρίνουν τα έργα του, τον κατατάσσουν αυτομάτως στην κρητική Σχολή.

Υπέγραφε τα έργα του με το όνομα «Χειρ Αγγέλου», γεγονός που δηλώνει ότι ο ίδιος αναγνώριζε την αξία του και ήθελε κατά κάποιον τρόπο να αφήνει την υπογραφή του σε αυτά. Μάλιστα, θεωρείται ως ο πρώτος βυζαντινός ζωγράφος που έκανε κάτι τέτοιο.

Τα έργα του χαρακτηρίζονται από έντονα χρώματα, ζεστούς προπλασμούς και απαλές σκιάσεις, χαρακτηριστικό που εξηγεί την δημοφιλία τους. Ιδιαίτερη θέση στο έργο του Άγγελου Ακοτάντου κατέχουν οι εικόνες του Αγίου Φανουρίου, κάποιες από τις οποίες τον απεικονίζουν να σκοτώνει δράκο, έχοντας μεγάλη ομοιότητα με αυτές του Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με την παράδοση,  ο Άγιος Φανούριος μεσολάβησε για την απελευθέρωση τριών Κρητικών από τους Τούρκους, οπότε ο αγιογράφος του αφιέρωσε πολλά έργα του.

Πέραν των άλλων, ήταν εύπορος, φιλάνθρωπος και βαθύτατα μορφωμένος. Μάλιστα έγραψε μόνος του την διαθήκη του και διέθεσε την πλούσια βιβλιοθήκη του, ώστε να πωληθεί και να προικιστούν τα άπορα κορίτσια της ευρύτερης περιοχής.