Ομόφωνα κύρωσε σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων τις τροποποίησεις που επήλθαν πρόσφατα στην Σύμβαση του Ρόττερνταμ που στόχο έχει την αποτροπή της διεθνούς διακίνησης ορισμένων πολύ επικίνδυνων χημικών ουσιών. Η Σύμβαση αφορά κυρίως τα φυτοφάρμακα και τα προϊόντα που επηρεάζονται από τη χρήση τους (κυρίως αγροτικά προϊόντα).

Η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρεί ήδη τις διατάξεις της Σύμβασης του Ρόττερνταμ ενώ οι αλλαγές που κυρώθηκαν αφορούσαν την προσθήκη συγκεκριμένων χημικών ουσιών που χαρακτηρίστηκαν ως πολύ επικίνδυνες.

Ενώ οι αρχές της χώρας μας τηρούν τις αυστηρές προϋοθέσεις που θέτει η εν λόγω Σύμβαση σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα από δεκάδες χώρες, την ίδια στιγμή τόνοι προϊόντων έρχονται από τα κατεχόμενα χωρίς τον ίδιο έλεγχο.

Πρόκειται για επικίνδυνα φυτοφάρμακα, είτε για αγροτικά προϊόντα στα οποία εντοπίζονται απαγορευμένες χημικές ουσίες, ενώ πολλές φορές αυτά προέρχονται απευθείας από την Τουρκία.

Το ΕΛΑΜ έχει ζητήσει πολλές φορές να μπει φραγμός στην ροή των προϊόντων αυτών ενώ έθεσε το θέμα μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου ζητώντας από τον Υπουργό Γεωργίας να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Το θέμα είναι σοβαρό διότι, καταρχήν, τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία αφού οι συμπολίτες μας καταναλώνουν απαγορευμένες επικίνδυνες ουσίες. Παράλληλα, επειδή στα προϊόντα αυτά δεν αναγράφεται η περιοχή προέλευσης παραβιάζεται το δικαίωμα του καναταλωτή στη σωστή ενημέρωση.Την ίδια στιγμή, δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός αφού παραγωγοί και εταιρίες στις ελέυθερες περιοχές, επωμίζονται αυξημένο κόστος παραγωγής τηρώντας όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Μπορεί η Τουρκία να κύρωσε πριν 2 μήνες τη συγκεκριμένη σύμβαση αλλά όλοι γνωρίζουν ότι δεν τηρεί  αποτελεσματικά τις όποιες δεσμεύσεις της γύρω από το ζήτημα με τα τουρκικά φυτοφάρμακα να είναι τα πλέον επικίνδυνα.

Η όλη κατάσταση θέτει ζήτημα λειτουργικότητας και νομιμότητας του κανονισμού της πράσινης γραμμής και η κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει το ζήτημα.