Όσοι το χάλκεον χέριβαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι.Θέλει αρετήν και τόλμηνη ελευθερία.

Αυτή (και ο μύθος κρύπτεινουν αληθείας) επτέρωσετον Ίκαρον, και αν έπεσενο πτερωθείς και επνίγηθαλασσωμένος,

αφ’ υψηλά όμως έπεσε,και απέθανεν ελεύθερος.-

Αν γένης σφάγιον άτιμονενός τυράννου, νόμζεφρικτόν τον τάφο.

Ανδρέας Κάλβος

Θέλει  αρετή και τόλμη η Ελευθερία. Δεν την κατακτούν όσοι εφησυχάζονται και αρκούνται στα λίγα, καθημερινά πράγματα της ζωής. Η Ελευθερία είναι ένα αγαθό που απαιτεί συνεχείς και επίπονους προσωπικούς αγώνες. Δεν μπορούν όλοι να απελευθερωθούν από τα δεσμά του σύγχρονου κόσμου γιατί δεν έχουν όλοι θάρος και τόλμη να το επιδιώξουν… Μπορείς να την προσεγγίσεις με προσπάθεια και αδιάκοπο αγώνα, προσηλωμένος σε στόχους ιερούς, ανώτερους. Και όταν καταπιαστείς με αυτά και γνωρίσεις την αλήθεια και τον πραγματικό σκοπό της ύπαρξης σου, τότε θα γευτείς την πραγματική ελευθερία. Την Ελευθερία της ψυχής!

ΠΗΓΗ