Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ) ανακοινώνει πως δεν πρόκειται να παραστεί στο μνημόσυνο των ηρώων της Γαλάτας σήμερα Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από την απόρριψη αιτήματος από τις οικογένειες δύο εκ των ηρώων να εκφωνήσει λόγο και εκπρόσωπος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) στην τελετή, πιθανότατα επείδή τοπικός παράγοντας διατηρεί σχέσεις με τον Γιώργο Λιλλήκα, ο οποίος θα ήταν ο κύριος ομιλητής… 

Αποτέλεσμα της απόρριψης αυτής ήταν να ληφθεί απόφαση από τις οικογένειες των δύο ηρώων να μην παραστούν στην τελετή και να μνημονεύσουν τους δύο ήρωες σε άλλη ημερομηνία. 

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) θα παρευθεί στο μνημόσυνο που θα τελέσουν οι οικογένειες των δύο ηρώων.