Ντροπιαστική μαύρη σελίδα για το κράτος αποτελεί η μη αναγνώριση των αναπήρων πολέμου.

Θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι να παραχωρηθεί δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν κατ’ οίκον φροντίδα στα συγκεκριμένα άτομα. Γενικότερα όμως το κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει γι΄ αυτά τα άτομα και να αναγνωρίσει την συμμετοχή τους στον πόλεμο, εκδίδοντας τους ξεκάθαρα ταυτότητα αναπήρου πολέμου.

Κάποιοι ίσως θέλουν να διαγράψουν την ιστορία στον βωμό της δήθεν λύσης του Κυπριακού, για αυτό αρνούνται την αναγνώριση των αναπήρων πολέμου.

Έχουμε χρέος σαν πολιτεία, μετά από 42 χρόνια, να τους αναγνωρίσουμε, ως ελάχιστο φόρο τιμής.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη

Εκπρόσωπος Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)