Σε επίπεδα ρεκόρ βρίσκεται η Κύπρος στις μεταναστευτικές ροές, παρουσιάζοντας 130% αύξηση τους πρώτους 6 μήνες του 2019, ενώ παραμένει το πρώτο κράτος-μέλος σε αναλογία πληθυσμού σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται για πρώτη φορά.

Η εκφρασθείσα στήριξη της Κομισιόν και του Επιτρόπου για την Μετανάστευση, καθώς και η οικονομική βοήθεια, όπως και η επιχειρησιακή υποστήριξη, αποτελούν ψιλά γράμματα άνευ ουσίας, αφού δεν μπορούν να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια για να αντιμετωπιστεί ριζικά το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση να χαράξει επιτέλους αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, λαμβάνοντας αποτρεπτικά μέτρα και όχι να παρέχει κίνητρα, που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)