Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν αύξηση στις τιμές των κατοικιών στην Κύπρο κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 8,0% σε ετήσια βάση, ενώ επίσης η Κύπρος κατατάσσεται στη τρίτη θέση (4,2%) με την μεγαλύτερη αύξηση, μετά τη Λετονία (+ 5,6%) και το Λουξεμβούργο (+ 5,1%).

Τα πιο πάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση των αστέγων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έπρεπε να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, εγείροντας επιτακτικά την ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων εκ μέρους της Κυβέρνησης και όλων των αρμοδίων Υπουργείων.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) διαχρονικά τονίζει την αναγκαιότητα χάραξης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, ικανής να εξασφαλίσει στέγη και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους τους συμπατριώτες μας. Στην κατά τα άλλα Ευρωπαϊκή Κύπρο του 2019, δεν περιποιούν τιμή για κανένα οι συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)