Η πλήρης ασυνεννοησία για το ταμείο υδρογονανθράκων, εγείρει τεράστιους προβληματισμούς ως προς τους σκοπούς και τον χρόνο υλοποίησης του αλλά και γιατί παρακολουθείται τόση καθυστέρηση.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πιστεύουμε ότι πρέπει τάχιστα να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο ταμείο, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να καλύψει παλιές αμαρτίες της οικονομίας, τις οποίες προκάλεσαν οι «γνωστοί – άγνωστοι», αλλά να δοθούν προς όφελος του συνόλου των πολιτών και της κοινωνίας.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)