Πριν από έναν αιώνα η Ελλάδα είχε τη μοναδική ευκαιρία να προσαρτήσει την Κύπρο!

Την γνωστή αυτή ιστορία επαναφέρει η Daily Telegraph παρουσιάζοντας το φύλλο της πριν από 100 ακριβώς χρόνια, στις 21 Οκτωβρίου του 2015.

Ενώ ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η κυβέρνηση της Βρετανίας έκανε επίσημη πρόταση στον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Α΄ (επενέβαινε στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας), που προέβλεπε ως «δώρο» την προσάρτηση της Κύπρου στην Ελλάδα (τότε είχαμε η Κύπρος ήταν… αποικία της Αγγλίας).

Το αντάλλαγμα που ζητούσαν οι Άγγλοι ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στην συμμαχία Αντάντ που είχε ως στόχο να θέσει τέρμα στα επεκτατικά σχέδια της αυτοκρατορικής Γερμανίας.

Η απάντηση που είχε δοθεί τότε ήταν αρνητική από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος προτίμησε ουδετερότητα, σε αντίθεση με τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο που ήταν θιασώτης της συμμαχίας με την Αντάντ.

Το όλο γεγονός αποτελεί μια από τις αιτίες που οδήγησαν στον Εθνικό Διχασμό (1914-1917) που είχε να κάνει με τη διένεξη μεταξύ του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ελευθερίου Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ σχετικά με την είσοδο ή μη της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με ιστορικούς,  η διένεξη αυτή χώρισε την χώρα σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα και προκάλεσε εξαιρετικά βαθύ χάσμα στην ελληνική κοινωνία μέχρι τη δικτατορία του Μεταξά. Κάποιες επιπτώσεις του χάσματος παρέμειναν ως το 1974 και την έκπτωση της μοναρχίας στην Ελλάδα.

 

Φ.Μ.

Tags: