Οι Άγιοι και ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη (υιός και μητέρα) δικαίως συγκαταλέγονται στη χορεία των αγίων και δικαίως φέρουν την προσωνυμία ισαπόστολοι και επιπλέον για τον άγιο Κωνσταντίνο το προσωνύμιο «Μέγας». Χάρη σ’ αυτούς και ιδιαίτερα στο Μέγα Κωνσταντίνο α) έπαψαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, έτσι μπόρεσαν οι χριστιανοί να λατρεύουν και να κηρύσσουν ελεύθερα την αληθινή πίστη, β) δόθηκαν προνόμια στους χριστιανούς ίσα με τους άλλους ανθρώπους, γ) Χρηματοδοτήθηκε η ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού και η ανέγερση πολλών μεγαλοπρεπών χριστιανικών ναών, δ) με τον Μέγα Κωνσταντίνο ο χριστιανισμός γνώρισε άνθηση και πλήθος ανθρώπων ασπάστηκαν την αληθινή πίστη και εγκατέλειψαν την πλάνη των ειδώλων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος επικράτησε σε ανατολή και δύση και ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη ως κέντρο του χριστιανισμού από την οποία πολλοί λαοί γνώρισαν τον Χριστιανισμό. Στην Κωνσταντινούπολη ο Βυζαντινός πολιτισμός και όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί επιρεάστηκαν από αυτόν. Ακόμη το λειτουργικό τυπικό και οι δύο κυριότερες Θείες Λειτουργίες που έχουμε μέχρι σήμερα γράφηκαν με βάση το Βυζαντινό τυπικό. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, παρόλο που η μητέρα του ήταν χριστιανή, ασπάστηκε τον χριστιανισμό προς το τέλος της ζωής του. Η μητέρα του αγίου Κωνσταντίνου, αγία Ελένη, συνδέεται με την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού, την ίδρυση μοναστηριών και εκκλησιών στην Κύπρο και την κατάπαυση από τη μαστίζουσα ανομβρία που έπληττε το νησί. Τιμώνται και οι δύο κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου.