Μόνο σοκ μπορεί να μας προκαλέσει το βασικό συμπέρασμα το οποίο καταγράφεται σε πρόσφατη έρευνα που διενήργησε η Leaf Research, σύμφωνα με την οποία, οι Ελληνοκύπριοι παραμένουν άνεργοι και συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, καταλαμβάνονται από υπηκόους τρίτων χωρών, λόγω του χαμηλού κόστους εργασίας.

Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει την περίοδο από το 2008 μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2013, περίοδος κατά την οποία προστέθηκαν 50.000 άτομα στο εργατικό δυναμικό, εκ των οποίων οι 25.014 είναι Ελληνοκύπριοι και οι 25.665 υπήκοοι τρίτων χωρών. Ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί στο 15% του συνόλου του εργατικού δυναμικού, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των απασχολουμένων και των ανέργων ενώ εξαιρούνται τα άτομα τα οποία κατ’ επιλογή παραμένουν άνεργα.  

Σχετικά με τα επίπεδα εργασίας η έρευνα αναφέρει πως το ποσοστό των Ελληνοκυπρίων εργαζομένων καταγράφει συνεχή πτώση από το έτος 2008, ενώ το ποσοστό των υπηκόων τρίτων χωρών συνεχίζει να καταγράφει αυξητική τάση. Συμπερασματικά με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο οι εργοδότες αντικαθιστούσαν τους Κύπριους εργαζόμενους με υπηκόους τρίτων χωρών. Επί της ουσίας το ποσοστό απασχόλησης των Ελληνοκυπρίων έχει επηρεαστεί εμφανώς αρνητικά, αφενός εξαιτίας της επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης και αφετέρου λόγω των δραματικών μεταβολών στους δημογραφικούς παράγοντες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας, μείωση 14,5% παρουσίασε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το έτος 2013 σε σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2013, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας έφτασε στις 79,8 μονάδες σημειώνοντας μείωση 9,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2012. Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο του 2013 ο δείκτης έφτασε τις 77,5 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 6,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2012.

Με τους ρυθμούς στους οποίους βαδίζουν οι κυβερνώντες έχουμε καταντήσει μειονότητα μέσα στον ίδιο μας τον τόπο. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ούτως ώστε να προστατευθεί η ελληνικότητα του πληθυσμού του νησιού μας. Περαιτέρω πρέπει να δίδονται τα απαραίτητα κίνητρα ούτως ώστε οι θέσεις εργασίας να καταλαμβάνονται από τον κυπριακό Ελληνισμό, ο οποίος μαστίζεται από την ανεργία, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα όλους τους τομείς παραγωγικότητας.