Αύξηση 7.9% κατέγραψε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 φτάνοντας στα €1.607,0 εκατομμύρια σε σύγκριση με €1.488,6 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα, η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις αγαθών από τρίτες χώρες και από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 ήταν €2.382,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με €2.299,8 εκατομμύρια την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013.Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 ήταν €775,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με €811,1 εκατομμύρια την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013.Κατά το μήνα Ιούνιο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις αγαθών από τρίτες χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν €419,6 εκατομμύρια. Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές αγαθών περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Ιούνιο 2014 ήταν €146,4 εκατομμύρια.Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €66,0 εκατομμύρια ενώ οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €80,4 εκατομμύρια.

Η μνημονιακή πολιτική που κρίνει ορθό ο Νίκος Ανανστασιάδης να ακολουθεί τυφλά, ερήμην του λαού, ο οποίος υποχρεούται να επωμίζεται τα ασήκωτα βάρη των συνεπειών καθημερινά, καταπνίγει την άλλοτε ανθηρή κυπριακή οικονομία, η οποία βουλιάζει ασταμάτητα στην οικονομική κρίση. Η ανάκαμψη που επιμένουν να διατυμπανίζουν οι κυβερνώντες μας δεν αχνοφαίνεται καν στον ορίζοντα, αντιθέτως, το μέλλον εξελίσσεται δυσοίωνο …