162 πρώην και νυν πολιτικοί αξιωματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων.

Θέση αρχής για το ΕΛΑΜ αποτελεί η δημοσιοποίηση των ονομάτων των ΠΕΠ των οποίων τα δάνεια τους είναι “κόκκινα”, ώστε να διαφανεί εάν έχουν τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες αλλά και το κατά πόσον επηρέασε η συμμετοχή τους σε κρίσιμες ψηφοφορίες του Κοινοβουλίου.

Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στα σκάνδαλα, που οδήγησαν την Κύπρο σε οικονομικό μαρασμό και στην κρίση την οποία βιώνουμε ακόμη και σήμερα. Ο λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι ευθύνονται για την σημερινή κατάντια.

Τέλος, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι οι πολιτικοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στις τάξεις του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου δεν εμπλέκονται σε καμία περίπτωση με κόκκινα δάνεια ή οποιοδήποτε άλλο σκάνδαλο.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)