Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο θεωρεί ως ζήτημα μείζονος σημασίας την παρουσία χιλιάδων Κυπρίων φοιτητών στο εξωτερικό, και κυρίως σε χώρες οι οποίες είτε δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του κορονοϊού είτε δεν προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα προς τους κατοίκους της.

Δική μας άποψη, την οποία έχουμε καταθέσει από την πρώτη στιγμή, είναι η εκπόνηση σχεδιασμού επαναπατρισμού για όλους τους Κύπριους φοιτητές που το επιθυμούν, λαμβάνοντας πάντα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπουν τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης, καταθέτουμε μία σειρά προτάσεων που αφορούν τους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό, ώστε η Δημοκρατία μέσω της Κυπριακής Πρεσβείας να τους στηρίξει σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση:

  • Γραμμή Επικοινωνίας με την πρεσβεία ή αρμόδιο φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκλειστικά για ζητήματα που αφορούν τον κορονοϊό
  • Την συνεννόηση με τις τοπικές αρχές για τις περιπτώσεις των Κυπρίων πολιτών στο εξωτερικό που χρήζουν άμεσης ιατρικής εποπτείας.
  • Συμφωνία με ιδιωτική κλινική που θα παρέχει το τεστ κορονοϊού σε Κύπριους πολίτες
  • Εξέταση της δυνατότητας παραχώρησης επιπρόσθετου κονδυλιού για ιατρική περίθαλψη σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα των Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό, ώστε να τους δίνεται η ανάλογη σημασία.
  • Διαμοιρασμός ιατρικής φροντίδας από τις πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας (γάντια, μάσκες, φάρμακα, αντισηπτικά, τρόφιμα)
  • Ορισμός ατόμου στην πρεσβεία ως συντονιστής υγείας
  • Eπαναπατρισμός των Κυπρίων Φοιτητών και πολιτών που το επιθυμούν και βρίσκονται στο εξωτερικό, το οποίο να διασφαλίζει την Δημόσια Υγεία εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των Κυπρίων Πολιτών για επαναπατρισμό.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)