Στις 2.653 ανήλθαν οι κυπριακές υπηκοότητες που παραχωρήθηκαν μέχρι στιγμής σε πρόσωπα των οποίων ο ένας γονέας είναι Κύπριος πολίτης ή πρόσωπο κυπριακής καταγωγής και ο άλλος αλλοδαπός, ο οποίος εισήλθε ή διαµένει παράνοµα στην Κύπρο, όπως οι έποικοι στα κατεχόμενα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου, ενέκρινε προ ημερών μια τέτοια αίτηση προσώπου, μόλις η τρίτη κατά σειρά από την ημέρα που ανέλαβε την εξουσία η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, τον Μάρτιο του 2013. Η παραχώρηση υπηκοοτήτων σε παιδιά που προέρχονται από μεικτούς γάμους Τουρκοκυπρίων άρχισε το 2007 και συνεχίζει μέχρι σήμερα στη βάση των ίδιων κριτηρίων που καθορίστηκαν πριν επτά χρόνια από το τότε Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, με βάση τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόµων (2002-2013) το Υπουργικό Συμβούλιο είναι δυνατό, αν το θεωρεί τούτο πρέπον, να διατάξει όπως καταστεί πολίτης της Δηµοκρατίας, πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή µετά τις 16/8/1960 είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό, νοουμένου ότι, κατά το χρόνο γέννησης του, οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς του ήταν πολίτης της Κυπριακής Δηµοκρατίας ή πρόσωπο κυπριακής καταγωγής έστω και αν η είσοδος ή η παραµονή στην Κύπρο του ετέρου των γονέων του προσώπου, ήταν παράνοµη.

Με βάση τα ανωτέρω, όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, ημερομηνίας 26/8/2014 εγκρίθηκαν από το 2006 μέχρι σήμερα, κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων από το υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργικό Συμβούλιο, 2.652 αιτήσεις, αρκετές µε µόνο κριτήριο ότι ο ένας εκ των δύο γονέων ήταν Κύπριος πολίτης και µερικές µε τα πιο κάτω κριτήρια:

* Παιδιά τα οποία γεννήθηκαν κατά ή πριν τις 20/7/1974.

* Παιδιά των οποίων ο αλλοδαπός γονέας δεν είναι Τούρκος υπήκοος αλλά υπήκοος άλλης χώρας (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας).

* Παιδιά που ο γάµος των γονέων τους τελέστηκε στο εξωτερικό οποτεδήποτε ή στην Κύπρο πριν τις 20/7/1974.

* Παιδιά των οποίων ο/η τουρκοκύπριος πατέρας / µητέρα είχε σχέσεις µε τούρκο υπήκοο ανεξάρτητα από τα γεγονότα του 1974 (λόγω σπουδών ή απασχόλησης εκτός Κύπρου).

* Παιδιά των οποίων ένα από τα αδέλφια γεννήθηκε στο εξωτερικό και έχει εγγραφεί Κύπριος πολίτης.

* Παιδιά µε προβλήµατα υγείας.

* Παιδιά των οποίων ο αλλοδαπός γονέας απεβίωσε ή διεζεύχθη ή εγκατέλειψε τον Τουρκοκύπριο γονέα.

* Παιδιά που οι γονείς τους κατοικούν στο µεικτό χωριό Πύλα.

Τονίζεται ότι, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ηµερ. 26/10/2006, ζητήθηκε γνωµάτευση του γενικού εισαγγελέα καθώς επίσης πλαίσιο πολιτικής για χειρισµό των πιο πάνω αιτήσεων. Ο τότε γενικός εισαγγελέας απάντησε επί της ουσίας ότι η διακριτική ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει να ασκείται κατά περίπτωση και µε βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά της και ότι οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται ύστερα από άσκηση διακριτικής εξουσίας πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένες.

Με τον τότε γενικό εισαγγελέα να υποδεικνύει ότι οι περιπτώσεις που έχουν ίδια/κοινά χαρακτηριστικά πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο µε βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης που κατοχυρώνει το άρθρο 28 του Συντάγματος, εκτός εάν υπάρχουν περιστατικά που καθιστούν τη διαφοροποίηση εύλογη, αντικειμενική και δικαιολογημένη. Σε αντίθετη περίπτωση, τονίζει στη γνωμοδότηση του, η παραβίαση των πιο πάνω Αρχών θα έχει ως συνέπεια, σε περίπτωση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, την ακύρωση της επίδικης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μετά τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 14/2/2007 αποφάσισε να εγκρίνει τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως πριν µπορέσει να ενεργοποιήσει την ευχέρεια που του παρέχει η κείμενη νομοθεσία:

* Παιδιά τα οποία γεννήθηκαν κατά ή πριν τις 20/7/1974.

*Παιδιά των οποίων ο αλλοδαπός γονέας δεν είναι Τούρκος υπήκοος αλλά υπήκοος άλλης χώρας (Ευρωπαίος υπήκοος ή άλλων χωρών µε τις οποίες ισχύει το καθεστώς της αµοιβαιότητας)

* Παιδιά που ο γάµος των γονέων τους τελέστηκε στο εξωτερικό οποτεδήποτε ή στην Κύπρο πριν από τις 20/7/1974.

* Παιδιά των οποίων ο/η τουρκοκύπριος πατέρας/µητέρα είχαν σχέσεις µε τούρκο υπήκοο ανεξάρτητα από τα γεγονότα του 1974.

* Παιδιά που οι γονείς τους κατοικούν στο µεικτό χωριό Πύλα.

Στους αιτητές και παιδιά Τ/κ πολιτικών

Στους αιτητές/ αιτήτριες που έλαβαν την κυπριακή υπηκοότητα με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια, συμπεριλαμβάνονται και ονόματα παιδιών πολιτικών της τουρκοκυπριακής ηγεσίας.

Εγκρίθηκαν 16 λίστες

Με βάση τα νέα κριτήρια που καθόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 14/2/2007, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τότε μέχρι σήμερα, 16 λίστες με αιτήσεις ονομάτων για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας, ως ακολούθως: 25 αιτήσεις στις 13/6/2007, 30 αιτήσεις στις 11/6/2008, 107 αιτήσεις στις 17/10/2008, 73 αιτήσεις στις 29/1/2009, 87 αιτήσεις στις 23/3/2009, 100 αιτήσεις στις 29/7/2009, 105 αιτήσεις στις 21/10/2009, 118 αιτήσεις στις 6/5/2010, 88 αιτήσεις στις 14/7/2010, 103 αιτήσεις στις 8/10/2010, 140 αιτήσεις στις 13/12/2010, 141 αιτήσεις στις 31/1/2011, 196 αιτήσεις στις 24/8/2011, 231 αιτήσεις στις 14/3/2012, 266 αιτήσεις στις 5/2/2013, μια αίτηση στις 23/4/2014 και μια αίτηση στις 23/7/2014. Στις παραπάνω προστίθεται άλλη μια αίτηση που εγκρίθηκε προ ημερών από το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΠΗΓΗ