Το Ε.ΛΑ.Μ. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής,  τις δικές του προτάσεις αναφορικά με την πάταξη της διαφθοράς.

Παρόλο που όλα τα πολιτικά κόμματα έπρεπε με τις πράξεις και τις πολιτικές τους να συμβάλουν στην πάταξη της διαφθοράς, δυστυχώς, συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, αφού βλέπουμε ηγετικά στελέχη των υπολοίπων κομμάτων να συμμετέχουν σε σωρεία σκανδάλων διαχρονικά, γεγονός που δημιουργεί λαϊκή κατακραυγή και την αποστροφή του λαού από τα κοινά.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ως το μοναδικό καθαρό πολιτικό κόμμα που δεν συμμετείχε σε κανένα σκάνδαλο, έχει καταθέσει ως όφειλε απέναντι στην κοινωνία, δεκαέξι προτάσεις – εισηγήσεις για πάταξη της διαφθοράς:

Πρώτο, παραδειγματικές τιμωρίες και δημιουργία αποτρεπτικού πλαισίου, μέσω της αύξησης των ποινών, όπως είναι η δήμευση περιουσίας.

Δεύτερο, άμεση σύσταση ομάδων για εξέταση όλων των σκανδάλων που διαπράχθηκαν, όπως επίσης προώθηση για αξιοποίηση των υφιστάμενων πορισμάτων για σκάνδαλα, που δυστυχώς δεν είχαν ποτέ καμία τιμωρία.

Τρίτο, παροχή στους πολίτες και ηλεκτρονικής διαφάνειας (e-διαφάνεια)

Τέταρτο, το «Πόθεν Έσχες» Πολιτειακών Αξιωματούχων, να ελέγχεται από μια ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή

Πέμπτο, δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Έκτο, ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των δικαστικών λειτουργών

Έβδομο, απλοποίηση των διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του διαδικτύου.

Όγδοο, πάταξη φαινομένων πελατειακών σχέσεων, ρουσφετιού και αναξιοκρατίας

Ένατο, ενδυνάμωση και ενοποίηση του νομικού πλαισίου για την καταγγελία φαινομένων διαφθοράς (whistleblowing) και δημιουργία καθεστώτος «Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος» ή κατά την πολιτική διεθνή ονοματολογία «μάρτυρα στέμματος»

Δέκατο, αξιολόγηση των δημοσίων στελεχών και αυστηρές αποτρεπτικές τιμωρίες για όσους εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς.

Εντέκατο, δημιουργία ασφαλιστικών δικλίδων για αποτροπή φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων.

Δωδέκατο, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρίες που επιλέγουν να μην  έχουν ανάμειξη σε υποθέσεις διαφθοράς.

Δέκατο τρίτο, επιβράβευση δημόσιων λειτουργών για τυχόν συμβολή στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Δέκατο τέταρτο, ταχύτερες διαδικασίες αναφορικά με την καταστολή της διαφθοράς.

Δέκατο πέμπτο, δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για το Lobbying, βάσει του οποίου πρέπει να εγγράφονται και να δηλώνουν όλες τις δράσεις, επαφές και δαπάνες τους. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και για τις ΜΚΟ.

Δέκατο έκτο, εναλλαγή του προσωπικού στις θέσεις-κλειδιά και η η εφαρμογή της «αρχής των πολλών ματιών», με την εισαγωγή ενός κεντρικού μητρώου διαφθοράς.

Δηλώσεις ΜΜΕ

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)