Ο Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος, πέθανε δέκα μέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 1025. Η ένδοξη βασιλεία του διήρκεσε περίπου επί 50 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής, η αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της.

Ο Βουλγαροκτόνος με συνεχείς αγώνες κατόρθωσε να εξασφαλίσει τα ανατολικά σύνορα του Βυζαντίου και να εκκαθαρίσει τη Βαλκανική από τους Βούλγαρους, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα για πάνω από δύο αιώνες.

Στις 09 Ιανουαρίου 1015, ο Βασίλειος Β’ απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη από τον βουλγαρικό ζυγό.

Μετά την συντριβή των Βουλγάρων τον Ιανουάριο του 1019, ο Βασίλειος έφτασε με τον στρατό του στην Αθήνα όπου και πανηγύρισε στην Ακρόπολη τον θρίαμβό του και τέλεσε ευλαβές προσκύνημα στην εστία του αρχαίου Ελληνισμού.