Άκρως σημαντική είναι η ανακάλυψη στον στόχο «Γλαύκος» του οικοπέδου 10, καθώς τοποθετεί την Κύπρο στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) ξεκαθαρίζει ότι στην ζυγαριά των αποφάσεων για αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου, δεν πρέπει να είναι μοναδικός γνώμονας το οικονομικό συμφέρον, αλλά θα πρέπει να δούμε πως μπορούμε να έχουμε γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά οφέλη για την Κυπριακή Δημοκρατία.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)