Σήμερα συζητήθηκε σε κλειστή συνεδρία στην Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Brexit αλλά και το πώς χρησιμοποιούν τις βάσεις οι βρετανικές δυνάμεις.

Για μας, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), τα βρετανικά στρατεύματα είναι ακόμα μια ξένη κατοχική δύναμη στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου απαιτούμε από την Κυβέρνηση να ζητήσει την πλήρη αποχώρηση τους.

Για να επιτευχθεί η αποχώρηση επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε:
– την ευκαιρία που μας δίνεται με το Brexit που καθιστά την Βρετανία τρίτη χώρα
– να αξιοποιηθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2018 που καθιστά τις βρετανικές βάσεις κατάλοιπο της αποικιοκρατίας
– να χρησιμοποιήσουμε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκάθαρα λένε ότι τα κατάλοιπα των αποικιών είναι παράνομα.

Δυστυχώς, ΜΟΝΟ το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) φωνάζει για πλήρη αποχώρηση των Βρετανικών Βάσεων.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)