Χαιρόμαστε που επιτέλους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι αν θέλουμε να αποφύγουμε τους κινδύνους, η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να είναι βιώσιμη και λειτουργική.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) για ακόμα μια φορά δικαιώνεται, αφού η μοναδική βιώσιμη, δίκαιη, δημοκρατική και λειτουργική λύση, που θα απελευθερώνει τον τόπο μας από την κατοχή, είναι η λύση του ενιαίου κράτους. Αντίθετα, η λύση Ομοσπονδίας, οποιασδήποτε μορφής είναι αποδεδειγμένα δυσλειτουργική, δαπανηρή, ενώ ενισχύει τις φυγόκεντρες τάσεις.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)