Η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη της κατοχής, αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι έχει χαθεί ο προσανατολισμός στο Κυπριακό.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) διερωτόμαστε σε τι αποσκοπεί η διάνοιξη των οδοφραγμάτων και η διασύνδεση των τηλεπικοινωνιών, πέρα από την υποβάθμιση του Κυπριακού σε εσωτερικό πρόβλημα μεταξύ δύο κοινοτήτων.

Είναι με λύπη που παρατηρούμε ότι οι αδέξιοι χειρισμοί οδηγούν το Κυπριακό σε επικίνδυνες ατραπούς και θέτουν σε αμφιβολία το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού στην γη των προγόνων του.

Εκφράζουμε την κάθετη διαφωνία τόσο για την συνάντηση, όσο και για την διάνοιξη των οδοφραγμάτων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)