Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Γενικού Εισαγγελέα και του Γενικού Ελεγκτή στην Επιτροπή Ελέγχου, αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά η ασέβεια της Κυβέρνησης προς τους θεσμούς, που παραβίασε ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα, αν και θα έπρεπε να ήταν ο θεματοφύλακας του.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) ζητούμε η πώληση της Συνεργατικής Τράπεζας στην Ελληνική να αποτελέσει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της Ερευνητικής Επιτροπής, που θα συνδυάσει και τα όσα καταγγείλαμε στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και στα ΜΜΕ, αναφορικά με την ύποπτη εμπλοκή συγκεκριμένης εταιρίας, στην όλη διαδικασία.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)