Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δεν έμεινε στα λόγια, αλλά προχώρησε στην εγγραφή αυτεπάγγελτης εξέτασης στην αρμόδια επιτροπή, σχετικά με τις συνεχείς αλλά και αυξημένες εισροές λαθραίων μεταναστών – προσφύγων.

Με την εγγραφή ζητούμε όπως εξεταστούν τα προβλήματα που προκύπτουν, ενώ καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρουσιάσουν τα μέτρα μεταναστευτικής πολιτικής που λαμβάνουν, όπως είχαν οι ίδιοι εξαγγείλει.

Επειδή όμως τα προβλήματα δεν θα επιλυθούν μόνο στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, εμμένουμε στην πρόταση μας για σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να συζητηθούν προτάσεις και μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όπως έχουμε απαιτήσει εδώ και αρκετό καιρό.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)