Μερικά από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην παιδεία είναι και οι ακατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, όπως για παράδειγμα οι φωτογραφίες που παρουσιάζουμε του Β’ Δημοτικού Σχολείου Γερίου. Προβλήματα που αφήσαμε στην άκρη ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο βωμό της αντιπαράθεσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Μέσα από την εξέταση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή Βουλής για τη παρεχόμενη ασφάλεια, υγεία και προστασία των μαθητών  και την επαναξιολόγηση της πολιτικής ασφάλειας στα σχολεία, ήρθαν ξανά στην επιφάνεια τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν τα σχολεία, τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) τονίζει ότι προτεραιότητα όλων θα πρέπει να είναι η διασφάλιση των μαθητών και της εκπαίδευσης, ως εκ τούτου, θα πρέπει άπαντες να επικεντρωθούμε στα προβλήματα που απειλούν πολλές φορές ακόμα και την σωματική ακεραιότητα των μαθητών.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)