Στο ημιτελές Εθνικό Συμβούλιο της 08/10/18, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) ήταν το ΜΟΝΟ κόμμα που κατέθεσε γραπτώς πρόταση που αφορά την παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, αλλά και εναλλακτική επιλογή αν δεν ευοδώσει η πρόταση μας.

Το Κίνημά μας, για ακόμα μια φορά δεν μένει στα λόγια, ούτε στην στείρα αντιπολίτευση, αλλά προχωρά με κατάθεση προτάσεων σε σχέση με σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)