Με παραστατικό τρόπο παρουσίασε στην κατάθεσή του ο πρώην Υπουργός Εμπορίου, Νίκος Ρολάνδης,  τον ασφυχτικό εναγκαλισμό του Συνεργατισμού από τα πολιτικά κόμματα, αφού όπως ανέφερε, «Ούτε ο Θεός δεν μπορούσε να απομακρύνει τα κόμματα από το Συνεργατισμό», τονίζοντας με ξεκάθαρο τρόπο ότι «και στα 362 ΣΠΙ υπήρχαν κομματικές παρεμβάσεις».

Πιο συγκεκριμένα στην μαρτυρία του είπε ότι «οι Επιτροπείες ελέγχονταν από τα κόμματα, ενώ τα δε μεγάλα ΣΠΙ όπως αυτό της Λεμεσού ήταν γνωστό ποια κόμματα τα ήλεγχαν». «Σάρξ εκ της σαρκός των κομμάτων ήταν πολλά από αυτά τα ΣΠΙ. Τα κόμματα τα έλεγχαν και τα ποδηγετούσαν».

Όσο προχωρούν οι καταθέσεις στην Διερευνιτική Επιτροπή, άλλο τόσο ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), που ήταν το ΜΟΝΑΔΙΚΟ μοναδικό κόμμα που τόλμησε να προχωρήσει σε αποκαλύψεις με αποδείξεις και ονόματα για τα όσα συνέβαιναν στον Συνεργατισμό, τόσο στα ΜΜΕ, όσο και από το βήμα της Βουλής.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)