Ο υψηλότερος αριθμός αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά σε σχέση με τον πληθυσμό για το 2ο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε στην Κύπρο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους, ο υψηλότερος αριθμός εγγεγραμμένων για πρώτη φορά αιτούντων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2018 καταγράφηκε στην Κύπρο (1 656 πρώτους αιτούντες ανά εκατομμύριο πληθυσμού) και ακολουθούν η Ελλάδα (1 521), η Μάλτα (889) και το Λουξεμβούργο (703). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (8 αιτούντες ανά εκατομμύριο πληθυσμού), Εσθονία (11), Ουγγαρία (15) και Λετονία (16). Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, υπήρχαν συνολικά 267 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για άλλη μια φορά το κίνημά μας δικαιώνεται, καθώς η απουσία μεταναστευτικής πολιτικής οδήγησε στην σημερινή κατάσταση, με κίνδυνο δημογραφικής αλλοίωσης του πληθυσμού. Επιβάλλεται πριν να είναι αργά η κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος της και να θεσπίσει έστω και τώρα μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική πριν γίνουμε μειοψηφία στην ίδια μας πατρίδα.