Οι πέντε πυλώνες που παρουσίασε ο Υπουργός Άμυνας, δεν αναβαθμίζουν την εφεδρεία, αλλά αντιθέτως την υποβαθμίζουν και οδηγούν ολόκληρο το οικοδόμημα της Εθνικής Φρουράς στον θάνατο.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του αξιόμαχου της Εθνικής Φρουράς.

Η τακτική και η πολιτική του «πονάω χέρι – κόβω χέρι» δεν αποτελεί λύση, αλλά αντιθέτως οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην διάλυση της εφεδρείας, που θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να ήταν η ραχοκοκαλιά της Εθνικής Φρουράς.

Δυστυχώς, εξ όσων φαίνεται, η Κυβέρνηση αδυνατεί να κατανοήσει ότι χωρίς ισχυρή δύναμη αποτροπής και αξιόμαχη Εθνική Φρουρά, δεν θα μας μείνουν ούτε οι «τερατσιές για σκιά».

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)