Προκαλεί γέλιο ο επίπλαστος εμφύλιος σπαραγμός των δύο κομμάτων, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, αφού είναι γνωστόν τοις πάσι ότι και οι δύο έχουν συναινέσει σε λύση τουρκικών προδιαγραφών, τύπου Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, κάθε πολιτική τοποθέτηση των δύο κομμάτων για στροφή προς ΗΠΑ ή Ρωσία είναι άνευ αντικειμένου, αφού αμφότεροι έχουν υποκύψει στις εντολές από τον βορρά.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν πρέπει να έχει κατεύθυνση ούτε προς δυσμάς, ούτε προς ανατολάς. Η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να είναι πολυεπίπεδη, με μια ξεκάθαρη Εθνική κατεύθυνση.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)