Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταδικάζει τον συμψηφισμό καταθέσεων και δανείων πελατών της ΣΚΤ  που έγιναν με παράνομο και παράτυπο τρόπο.

Από τον Ιούνιο του 2018, όταν το ΔΣ της Συνεργατικής χωρίς να ενημερώσει κανέναν, προχώρησε σε δέσμευση των χρημάτων από χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς, επηρεάζοντας γραμμάτια μέχρι και δευτεράκια συνταξιούχων ατόμων, είχαμε τονίσει ότι κάποιοι με αδέξιους χειρισμούς θα φορτώσουν την ζημιά στους «μικρούς» και όχι σε αυτούς που πραγματικά ευθύνονται, «τους γνωστούς , τους κουμπάρους και τους φίλους»

Διερωτόμαστε γιατί τόσο καιρό δεν έλαβαν μέτρα δήθεν εξορθολογισμού, αλλά αντ’ αυτού επέλεξαν να διαγράφουν αλόγιστα δάνεια σε μεγαλοφειλέτες και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ενώ παραχωρούσαν δάνεια με πολιτικές παρεμβάσεις και χωρίς τις απαραίτητες εξασφαλίσεις σε νεκρούς, υπερήλικες, ακόμα και στους σημερινούς τους «επενδυτές».

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)