Η αδιαλλαξία και οι εμμονές δεν οδηγούν σε διέξοδο, αλλά σε αδιέξοδο.

Ως εκ τούτου, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), καλεί την Κυβέρνηση και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να αναστείλουν τις αποφάσεις και τα μέτρα τους, και αμφότεροι να παρακαθήσουν σε ένα γόνιμο διάλογο από μηδενική βάση, καθώς το τίμημα από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί θα κληθούν να πληρώσουν οι μαθητές και κατ’ επέκταση η ίδια η κοινωνία.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδη Γεάδη
Εκπροσώπου Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)