Παρακολουθούμε με ανησυχία, όπως και ολόκληρη η κοινωνία, την κρίση και τα όσα συμβαίνουν στην παιδεία, λίγα 24ώρα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Δυστυχώς, οι πρώτοι που θα επηρεαστούν από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι οι μαθητές, με αντίκτυπο μεταγενέστερα στην ίδια την κοινωνία.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) τονίζει ξανά ότι πρώτιστο μέλημα όλων θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη και η βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, με στόχο το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών.  Αντ’ αυτού, με λύπη παρατηρούμε ότι κάποιοι θέλουν να αφήσουν ανοικτό παράθυρο για ιδιωτικοποίηση ακόμα και των σχολείων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)