Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει την ανησυχία του για τα συνεχή αδιέξοδα που οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου Παιδείας, λίγο καιρό πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Επί τη ευκαιρία θα πρέπει να κακίσουμε την αδικαιολόγητη στάση της Κυβέρνησης, την οποία καλούμε να προσέλθει σε διάλογο με τους εκπαιδευτικούς από μηδενική βάση, ενώ θα πρέπει να εκφράσουμε και τους προβληματισμούς μας για το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί θα μείνουν άνεργοι από τον Σεπτέμβρη, αφού όπως προβλέψαμε και προειδοποιήσαμε, το σύστημα διορισμού, έχει αποτύχει.

Πρώτιστο μέλημα όλων θα πρέπει να είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι μαθητές και η διαφύλαξη του δημόσιου σχολείου.  Αντ’ αυτού, δυστυχώς, με λύπη παρατηρούμε ότι η Κυβέρνηση θέλει να αφήσει ανοικτό παράθυρο για ιδιωτικοποίηση των σχολείων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)