Η απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2018, η οποία μεταξύ άλλων κρίνει ότι το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο αποτελεί «κατάλοιπο του καθεστώτος αποικιοκρατίας» και αμφισβητεί ότι οι βάσεις είναι κυρίαρχες, εφόσον αυτές βρίσκονται πάνω σε Κυπριακό έδαφος. Δηλαδή, με απλά λόγια θεωρεί ότι οι Βρετανικές Βάσεις είναι αποικία.

Ως εκ τούτου, η έξοδος της Βρετανίας από την Ε.Ε., η οποία την καθιστά πλέον τρίτη χώρα αφαιρώντας της κάθε δικαιολογία για παραμονή στο νησί, σε συνδυασμό με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του ΗΒ, αποτελούν μοναδική συγκυρία, την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, για να αποχωρήσουν οι Βρετανικές Βάσεις.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) επαναλαμβάνει την πάγια του θέση, που είναι η άμεση και πλήρης αποχώρηση των Βρετανικών Βάσεων από την Κύπρο.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)