Οι εξελίξεις στον Συνεργατισμό μας προβληματίζουν αφού γινόμαστε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές.

Όπως, το 2012 που μπήκαν €2 δις για να στηρίξουν την Λαϊκή, αλλά χάθηκε το ομόλογο, κουρεύτηκαν οι πολίτες, χάθηκαν οι μετοχές, χάθηκαν και τα αξιόγραφα, έτσι και τώρα το κράτος θα πιάσει περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή, τα «σπασμένα» θα πληρώσουν και πάλι οι φορολογούμενοι πολίτες και οι υπαλλήλοι του συγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εμμένει στην θέση του ζητώντας επιτακτικά να πραγματοποιηθεί έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους. Ταυτόχρονα, ζητούμε να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για να μην δημιουργηθεί νέος κύκλος ανέργων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)