Κάποτε μέσω ενός διαλόγου του Σωκράτη, του Αδείμαντου και του Γλαύκωνος (τον οποίο μας περιγράφει ο Πλάτων με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε ένα από τα αριστουργήματά του “η Πολιτεία”), ο Σωκράτης μας παρουσιάζει ένα τέλειο πολιτειακό σύστημα κατά το δικό του συνειρμό για το πώς πρέπει ο πολίτης με βάση τα χαρακτηριστικά του να συμπεριφερθεί σε μια κοινωνία, να ασκεί μια τέχνη όπου θα είναι ανάλογη με την ψυχική του κατάσταση. Μας παραθέτει πως πρέπει να είναι ο άρχοντας της πολιτείας, ένας άνθρωπος οποίος θα κατέχει σοφία θα είναι ταπεινός, σώφρων, ηθικός, δίκαιος και γενναίος άνθρωπος δίχως να τον νοιάζει ο πλούτος τα υλικά αγαθά, θα τον ενδιαφέρει μοναχά η δημιουργία ενός τέλειου πολιτειακού συστήματος όπου εκεί οι πολίτες του θα μπορούν να ζουν με ευημερία, σύνεση και δημιουργικότητα.

Τέλος μας αναλύει με αρκετές λεπτομέρειες για το πώς θα πρέπει να είναι οι φρουροί της πολιτείας αυτής (δηλαδή οι αξιωματικοί της) και σε αυτό εδώ το κομμάτι είναι που αξίζει να σταθούμε λίγο να αναλύσουμε, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας φρουρός και ποια θα πρέπει να είναι η αγωγή όπου θα ακολουθήσει για να γίνει ο ιδανικός προστάτης της πατρίδος του. Η αγωγή των φυλάκων σύμφωνα με τον Σωκράτη είναι ένα μείζων ζήτημα αφού σε αυτούς στηρίζεται η προστασία και η ελευθερία της πολιτείας μας. Για να προστατευτεί η πολιτεία μας λοιπόν θα πρέπει να επιλέγονται όσοι άνδρες και γυναίκες χαρακτηρίζονται από γενναιότητα και ανδρεία. Η αγωγή τους θα πρέπει να καλλιεργήσει αφενός το πνεύμα τους και αφετέρου το σώμα τους. Η καλλιέργεια του σώματος τους περικλείει υγιεινό τρόπο διαβίωσης, φροντίδα της ευεξίας του σώματος, δύναμη.

Συνεπώς ένας φύλακας οφείλει να διαθέτει άρτια φυσική κατάσταση ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στην οποιαδήποτε μάχη και να ανταποκριθεί με επιτυχία στην διαφύλαξη της πολιτείας από τους οποιουσδήποτε εχθρούς. Όμως δεν πρέπει να αρκεστεί μοναχά στη σωματική δύναμη αλλά όπως προείπαμε και στην πνευματική που είναι και η σημαντικότερη. Η ανάπτυξη του θυμοειδούς τμήματος δε, σύμφωνα με τον Σωκράτη είναι από τα υψίστης σημασίας ψυχικά χαρίσματα στα οποία από την μία μεριά εντοπίζει ένα βαθμό δυσκολίας στο να είναι ένας φύλακας θυμοειδείς και παράλληλα πράος προς τους οικείους και χαλεπός προς τους πολέμιους, όμως το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της φιλοσοφικής διάθεσης η οποία είναι αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Πέραν της φιλοσοφικής διάθεσης δεν περιορίζεται μόνο στην θεσμοθετημένη μορφή της μέσω της εκπαίδευσης αλλά επεκτείνεται και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής. Οι μύθοι είναι ένα πολύ καλό μέσο διαπαιδαγώγησης των νέων κατά τα λεγόμενα του, άρα συνεπώς και οι μύθοι πρέπει να είναι και κάλλιστα μεμυθολογημένα προς την αρετήν ακούειν, ήτοι να προτρέπουν στην αρετή. Επίσης και η μουσική καθώς και η αρχιτεκτονική πρέπει να συμπεριληφθούν στην πνευματική καλλιέργεια των νέων.

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σύγχρονη απεικόνιση του πλατωνικού φρουρού είναι το πρότυπο του Εθνικιστή διότι αγωνίζεται και προσπερνά τις καθημερινές δυσκολίες με σθένος, ηθική και στόχο την εξύψωση τόσο του φρονήματος όσο και του πνεύματος του. Έτσι ο ΕΛΑΜίτης με το πέρας του χρόνου εξελίσσεται σε έναν μοντέρνο φρουρό που υπερνικά τον κάθε πολέμιο της ιδέας του και με ταγό τον αρχηγό του αντεπεξέρχεται την αέναη προπαγάνδα – επίθεση του μαζανθρώπου και θα συνεχίσει μέχρι να βγει νικητής.

Αντεπίθεση