Στην ζωντανή ομολογία πίστεως όλων των ανθρώπων του Θεού, «πάντων των Αγίων» κάθε χρόνου και τόπου, αναφέρεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Επειδή η μαρτυρία της χριστιανικής πίστεως είναι απαίτηση του Θεού, αποτελεί προϋπόθεση της γνήσιας χριστιανικής ζωής. Αυτή η ομολογία και μαρτυρία πίστεως συνίσταται σε λόγια, έργα και συμπεριφορές. Από τα μικρά και ασήμαντα της καθημερινότητάς μας μέχρι τα μεγάλα και βαρυσήμαντα, τα δύσκολα διλήμματα, τις μεγάλες αποφάσεις και τις καθοριστικές επιλογές μας.

Όποιος ομολογεί τον Χριστό δεν συμβιβάζεται κάθε φορά που η αλήθεια παραμερίζεται και ποικίλες αρνητικές ιδεολογίες κλονίζουν την πίστη. Όταν οι σταθερές αξίες της ζωής υπονομεύονται, ενώ η διαφθορά και η διαπλοκή αποθρασύνονται όπως συχνά συμβαίνει στις μέρες μας. Ίσως, βέβαια, στις σημερινές συνθήκες ζωής η ομολογία της πίστεως να μην απαιτεί μαρτύρια και θάνατο. Όμως και σήμερα κοστίζει πολλά σε όποιον δεν εφησυχάζει νωχελικά στην βολεμένη ζωή του. Ο πιστός καλείται πάντα να αντιστέκεται και να διαφοροποιείται απέναντι σε πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις και σχέσεις που είναι διαβρωμένες από την αμαρτία και αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού.

Αν ομολογία πίστεως είναι να ακολουθούμε τον Χριστό και στην Γεσθημανή και στον Γολγοθά, τότε μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα της συνάντησης μαζί Του στην Ανάσταση. Όμως πριν από το έπαθλο υπάρχει ο αγώνας και πριν από την ανάσταση ο σταυρός. Εδώ η δύναμη του πιστού «τελειούται εν ασθενεία». Αισθάνεται αδύναμος στις σκληρές απαιτήσεις του Ευαγγελίου, γι’ αυτό και εμπιστεύεται τον εαυτό του στην αγαπώσα ενέργεια του Θεού. Σηκώνει με αυταπάρνηση τον προσωπικό του καθημερινό σταυρό και συσταυρώνεται εσωτερικά με τον Χριστό. Ομολογεί την δύναμη του Χριστού μέσα του, γιατί ζει την μετάνοια, την αφάνεια και την ταπείνωση. Αυτό καταδεικνύουν τα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια όλων των αγίων της Εκκλησίας μας. Δεν έκαναν όλοι θαύματα, αγάπησαν, όμως, όλοι τον Χριστό και αγωνίσθηκαν σιωπηλά και υπομονετικά στο όνομά Του. Τον ομολόγησαν γενναία με τον λόγο τους και, κυρίως, με το παράδειγμά τους. Δεν τελείωσαν όλοι την ζωή τους μαρτυρικά για τον Χριστό, έζησαν, όμως, όλοι με τον Χριστό και για τον Χριστό. «Ιδού αφήκαμεν τα πάντα και ηκολουθήσαμέν σοι» (Ματθ.19,27), αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, ακούμε να λέει ο Απόστολος Πέτρος και μέσω αυτού όλοι οι άγιοι που προσπαθούν να ανταποκριθούν στην κλήση τους.

Όλοι οι Άγιοι δεν έγιναν γνωστοί, πλούτισαν, όμως, όλοι την χριστιανική εμπειρία και φώτισαν τον δρόμο του αγώνα μας. Έπεσαν στην αγκαλιά του Θεού και παραδόθηκαν με εμπιστοσύνη στο θέλημά Του, γι’ αυτό και μπόρεσαν να πετύχουν τα ακατόρθωτα.
Αγαπητοί αδελφοί, η μαρτυρία πίστεως φανερώνει την ουσιαστική μας σχέση με τον Θεό και το βάθος της χριστιανικής μας συνείδησης. Ας προσπαθούμε να την επιβεβαιώνουμε καθημερινά με την ζωή μας και με τον αγώνα μας. Αμήν.

Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννη