Στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ήρθε προς ψήφιση εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2018, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με μέρος πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση ρυθμίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τον κύκλο ζωής των ορυκτών καυσίμων και της συμβολής των ηλεκτρικών οχημάτων.  Οι προμηθευτές μπορούν να πετύχουν την πιο πάνω αναφερόμενη μείωση με τη χρήση βιοκαυσίμων τα οποία έχουν χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις οδικές μεταφορές, με τη χρήση άλλων ορυκτών καυσίμων με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως είναι το φυσικό αέριο και το υγραέριο κίνησης, και με την αγορά από τους προμηθευτές πιστοποιητικού μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το στάδιο εξόρυξης του αργού πετρελαίου.

Συναφώς, όπως αναφέρεται και στα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, από την προτεινόμενη τροποποίηση και τα διατάγματα που θα εκδοθούν ακολούθως από τον υπουργό αναμένεται αύξηση στη λιανική τιμή των καυσίμων κίνησης μέχρι το 2020, λόγω της αύξησης στην ποσότητα βιοκαυσίμων που θα χρησιμοποιούνται στα καύσιμα κίνησης, καθώς και της αγοράς πιστοποιητικού μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ενώ όλα τα πολιτικά κόμματα κατά καιρούς ασκούν «έντονη» κριτική για να αποδείξουν τον εδιαφέρον τους και να ικανοποιήσουν τις αντιδράσεις που  εισπράττουν από τον λαό για τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, εν τούτοις την κρίσιμη στιγμή υιοθέτησαν νομοσχέδιο που θα επιφέρει εκ νέου αυξήσεις στα καύσιμα.

Οι Βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) ήταν οι μόνοι, από όλο το κοινοβουλευτικό σώμα που καταψήφισαν το συγκεκριμένο εναρμονιστικό νομοσχέδιο, αφού είναι οι μόνοι που βρίσκονται στο πλευρό του λαού και αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αυτός περνά σε εποχές κρίσης.