Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταδικάζουμε την επίθεση κατά του συριακού λαού.

Η παρούσα Συριακή Κυβέρνηση παρ’ όλες τις αδυναμίες της, αποτελεί αυτή την στιγμή το ανάχωμα κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας και η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της δεν είναι προς το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και του ελληνισμού γενικότερα.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)