Η νέα χρονιά ξεκίνησε δυστυχώς με το χείριστο τρόπο, αφού η Ελληνική Τράπεζα ξεκίνησε τις πωλήσεις των «κόκκινων δανείων», ανακοινώνοντας συμφωνία πώλησης πακέτου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) ονομαστικής αξίας €145 εκατομμυρίων στην επενδυτική εταιρεία Β2Kapital Cyprus Ltd, θυγατρική της νορβηγικής B2Holding ASA.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, η συναλλαγή αφορά πέραν των 1.000 δανειοληπτών και περίπου 2.000 χορηγήσεων, βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου του 2017.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την συγκεκριμένη ενέργεια και τις επιπτώσεις τις οποίες θα έχει. Ταυτόχρονα τονίζουμε ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η πρόταση μας για κούρεμα των καταχρηστικών τόκων, ξεκινώντας από τα κόκκινα δάνεια με κοινωνικά κριτήρια, δίνοντας κίνητρα στον λαό να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις.

Με αυτή τη διευθέτηση τόσο ο τραπεζικός τομέας, όσο και οι δανειολήπτες θα μπορούσαν να επωφεληθούν. Δυστυχώς, κάποιοι προτίμησαν την οδό του ξεπουλήματος.

Γραφείο Τύπου
Εκλογικού Επιτελείου
Χρίστου Χρίστου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)