Το ποσό των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ θα δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία για την μεταβίβαση έκτασης γης που βρισκόταν υπό την κυριότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη και τον κύριο Gareth Wilmot εκ μέρους του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας και αφορά έκταση περίπου 350.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Ζυγίου στην οποία αναμένεται να δημιουργηθεί λιμάνι για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και ενεργειακών αναγκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη γη ήταν ιδιοκτησίου του βρετανικού Στέμματος και ως τέτοια ήταν εγγεγραμμένη στο Κτηματολόγιο. Η γη χρησιμοποιείτο για την εκπομπή του σήματος του BBC στη Μέση Ανατολή και με βάση τις πρόνοιες της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης θα περιέρχετο στην Κυπριακή Δημοκρατια όταν θα έπαυε να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείτο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία αυτή θέτει άμεσα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα αφού η καταβολή του ποσού των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ασήμαντη.

Αφού η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης προνοούσε ότι η έκταση αυτή θα περιέρχετο στην Κυπριακή Δημοκρατία όταν θα έπαυε να χρησιμοποιείται από τους Βρετανούς για τον προαναφερόμενο σκοπό, γιατί η μεταβίβαση δεν προχώρησε άνευ ανταλλάγματος αλλά, αντιθέτως, καθορίστηκε ως αντίτιμο το ποσό των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ;

Ακόμη και αν η μεταβίβαση δεν μπορούσε για νομικούς λόγους να προχωρήσει χωρίς την καταβολή κάποιου ποσού εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί το συμφωνηθέν ποσό δεν συμψηφίστηκε με μέρος του ποσού που οφείλει η Βρετανική Κυβέρνηση για τη χρήση των Βάσεων;

Φαίνεται ότι για την Κυβέρνηση Αναστασιάδη λεφτά υπάρχουν και μάλιστα αρκετά (ειδικά λόγω προεκλογικής περιόδου) για να αγοράσουμε πίσω από τους Βρετανούς δική μας γη στο Ζύγι. Η Κυπριακή Δημοκρατία καλώς επανακτά την κυριότητα της συγκεκριμένης έκτασης αλλά επιμένουμε πως αυτή έπρεπε να ολοκληρωθεί χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο έχει εγείρει το θέμα επανειλημμένα για αυτεπάγγελτη εξέταση στην αρμόδια επιτροπή της βουλής, χωρίς ουδεμεία απάντηση.