Μετά από έντονα παράπονα από γονείς παιδιών γυμνασίου και λυκείου, δημοσιεύουμε ένα έντυπο της επιτρόπου προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού,  που αποτελεί ακόμα μια ισχυρή απόδειξη της έντονης πολεμικής που επιδέχεται  ο Ιερός  θεσμός της οικογένειας, της Ορθοδοξίας και γενικότερα της πατρίδος. Το περιεχόμενο του εντύπου για συμμετοχή στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιβεβαίωση της κατεύθυνσης που έχουν οι συγκεκριμένοι φορείς.

Σύμφωνα με αυτό το έντυπο, παιδιά ηλικίας 13 με 16 ετών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή  στην ομάδα εφήβων συμβούλων  και να αναφέρουν αν προέρχονται από «ευάλωτες ομάδες πληθυσμού» ή από ομάδες των οποίων τα δικαιώματα είναι πιθανόν να παραβιαστούν. Ανάμεσα στις καταγεγραμμένες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνεται και η εξής:
Παιδί με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ζητούν δηλαδή από εφήβους 13 – 16 ετών που δεν έχουν καν δικαίωμα ψήφου, άδειας οδήγησης , πλήρως εξαρτώμενα από τους γονείς τους,  να αποφανθούν τη σεξουαλική τους προτίμηση αναιρώντας τους νόμους της φύσης και παραβιάζοντας κάθε όριο λογικής, εκθέτοντας τα σε δυσμενείς εκβάσεις για τη μετέπειτα πορεία τους.

Το έντυπο αυτό, όπως μας έχει καταγγελθεί επώνυμα από πολλούς γονείς, έχει προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές στα νεαρά παιδιά,  πολλοί εκ των οποίων σοκαρίστηκαν με την αναφορά αυτή.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα της Επιτρόπου  Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η ΟΕΣ έχει συγκροτηθεί για να δώσει φωνή στα παιδιά και να τα στηρίξει στη διεκδίκηση θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα τους, που έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά με Τροποποιητικό Νόμο του 2014 [44(Ι)/2014] που τέθηκε σε ισχύ στις 11/4/2014.

Καλούν δηλαδή τα παιδιά κατά τη περίοδο της εφηβείας, που συνήθως παρατηρείται μια ρευστότητα στη διαμόρφωση της ψυχικής τους κατάστασης, να αποφασίσουν σε ποιο «φύλο» επιθυμούν να ανήκουν, καταργώντας κάθε ηθικό και ψυχολογικό όριο. Είναι δυστυχώς κατάντια να υποσκάπτουμε το μέλλον της επόμενης μαχόμενης γενιάς του Ελληνισμού με τέτοιες ενέργειες αλλοίωσης της ίδιας της προσωπικότητάς τους.

Επιπρόσθετα, είναι πλέον πασιφανές ότι ο Ελληνισμός βάλλεται στους πυλώνες που τον έχουν κρατήσει ακμαίο όλους αυτούς τους αιώνες, που είναι η Πατρίδα, η Θρησκεία και η Οικογένεια. Από τη μια η επίμονη απαίτηση για αποδοχή λύσης τουρκικών προδιαγραφών σε ότι αφορά τη πατρίδα μας, από την άλλη  η παρέμβαση στη θρησκεία μας με την αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών όπως και των βιβλίων που αφορούν  το μάθημα αυτό και τώρα η πλήρης ισοπέδωση της έννοιας του άντρα και της γυναίκας που μαζί απαρτίζουν τη δομή της οικογένειας

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο μέσα από τον αγώνα του και την κοινοβουλευτική του δράση θα στηρίξει έμπρακτα την Ορθοδοξία, την Οικογένεια και την ακεραιότητα της Πατρίδος ως τα πλέον ουσιαστικά για τη διασφάλιση της συνέχισης μας ως Ελληνισμός σε τούτο το χώμα. Δεν θα ξεπουλήσουμε τα ιδανικά και οι αξίες μας που γαλούχησαν ήρωες και κράτησαν αυτό το τόπο Ελληνικό.