Αυτό με τα κυπριακά διαβατήρια θυμίζει την λαϊκή αγορά: Για περάστε, για περάστε εδώ τα καλά μανταρίνια, εδώ τα καλά πορτοκάλια, εδώ τα καλά διαβατήρια παραμονής στο νησί μας!

Η μικρή Κύπρος καταρρίπτει κάθε ρεκόρ σε παραμονή ξένων στο νησί και μάλιστα με υπηκοότητα. Ασφαλώς δεν θα θέλαμε να αναφερθούμε σε αυτούς που είναι εδώ παράνομα και για αυτούς που πηγαινοέρχονται μέσω των ανοικτών οδοφραγμάτων ότι ώρα θυμηθούν και ότι ώρα τους βολεύει για μπίζνες, αναψυχή χωρίς φυσικά να απαιτούνται τα απαραίτητα έγγραφα σε σύγκριση με τους Έλληνες της Κύπρου που για να κυκλοφορούν στην ίδια τους την χώρα πρέπει να έχουν όλα τα σχετικά, άδειες οδήγησης, πληρωμένους φόρους, κοινωνικές ασφαλίσεις, κλπ κλπ κλπ.

Το 2016, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκδόθηκαν περίπου 3.4 εκατομμύρια πρώτες άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, αριθμός ρεκόρ με αύξηση 28% (ή σχεδόν 735.000 επιπλέον άδειες διαμονής) σε σύγκριση με 2015.

Η αύξηση αυτή οφειλόταν κυρίως στον μεγαλύτερο αριθμό πρώτων αδειών που εκδόθηκαν για «άλλους λόγους» (+ 64%) καθώς και για λόγους απασχόλησης (+ 21%), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τη Eurostat, oι λόγοι απασχόλησης αντιστοιχούσαν στο ένα τέταρτο (25,4%) όλων των πρώτων αδειών διαμονής που εκδόθηκαν στην ΕΕ το 2016, και ακολουθούν οι οικογενειακοί λόγοι με 23,2% και η εκπαίδευση με 20,7%, ενώ άλλοι λόγοι, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς προστασίας και του ανθρωπιστικού καθεστώτος (περίπου το 14% που εκδόθηκαν το 2016), αντιπροσώπευε το συνολικά το 30,7%.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος εξέδωσε 16.970 άδειες παραμονής για πρώτη φορά το 2016 ή 19.9 άδειες ανά 1000 κατοίκους. 2 332 για οικογενειακούς λόγους, ή 13,7%, 3 313 για λόγους εκπαίδευσης, ή 19,5%, 7 385 για λόγους απασχόλησης, ή 43,5% και 3 940 για άλλους λόγους, ή 23,2%, σύμφωνα με την Eurostat.

Από τις συνολικές άδειες (16.970), οι πολίτες της Ινδίας έλαβαν 3.072 ή το 18,1%, οι πολίτες της Ρωσίας έλαβαν 2 337 ή 13,8% και οι πολίτες της Συρίας 1 796 άδειες ή 10,6%.

Η Eurostat, συνοδεύει τα παραπάνω στοιχεία με αναλυτική έκθεση.

Αναλυτικά, το 2016, μία από τις τέσσερις πρώτες άδειες διαμονής εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο (865 900 άδειες διαμονής ή 25,8% των συνολικών αδειών που εκδόθηκαν στην ΕΕ). Ακολούθησε η Πολωνία (586 000 ή 17,5%), η Γερμανία (504 800 ή 15,0%), η Γαλλία (235 000 ή 7,0%), η Ιταλία (222 400 ή 6,6% 6,3%) και τη Σουηδία (146 700 ή 4,4%).

Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους, τα υψηλότερα ποσοστά αδειών πρώτης διαμονής που εκδόθηκαν το 2016 καταγράφηκαν στη Μάλτα (20,6 πρώτες άδειες διαμονής ανά χίλιους κατοίκους), Κύπρος (19,9), Πολωνία (15,4) Σουηδία (14,8) Βασίλειο (13,2). Για την ΕΕ στο σύνολό της το 2016, εκδόθηκαν 6.5 πρώτες άδειες διαμονής ανά χίλιους κατοίκους.

Η Πολωνία (494.000 άδειες ή το 58% όλων των αδειών που εκδόθηκαν για λόγους απασχόλησης στην ΕΕ το 2016) ήταν μακράν ο πρώτος προορισμός για άδειες απασχόλησης, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο (365 500 άδειες ή 53%) ήταν ο πρωταρχικός προορισμός στην ΕΕ για λόγους σχετικούς με την εκπαίδευση.

Με περισσότερες από 100 000 άδειες, η Γερμανία (137 000 ή 18%), η Ισπανία (115 100 ή 15%) και η Ιταλία (101 300 ή 13%) ήταν τα τρία κράτη μέλη με τον μεγαλύτερο αριθμό αδειών το 2016 και ακολουθεί η Γαλλία (93.900 ή 12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (89.300 ή 11%).

Σε έντεκα κράτη μέλη, ο μεγαλύτερος αριθμός αδειών χορηγήθηκε για οικογενειακούς λόγους, με το μεγαλύτερο ποσοστό να παρατηρείται στην Ισπανία (54,4% όλων των αδειών διαμονής που εκδίδονται στο κράτος μέλος), την Ελλάδα (53,5%) και το Λουξεμβούργο (52,5%).

Η εκπαίδευση ήταν ο κύριος λόγος στην Ιρλανδία (57,4% όλων των αδειών διαμονής που εκδόθηκαν στο κράτος μέλος το 2015), το Ηνωμένο Βασίλειο (42,2%), τη Ρουμανία (39,0%) και την Ουγγαρία (34,5%). Σε επτά κράτη μέλη ο κύριος λόγος για την έκδοση αδειών διαμονής ήταν η απασχόληση, με τα υψηλότερα μερίδια να καταγράφονται στην Πολωνία (84,3% όλων των αδειών διαμονής που εκδίδονται στο κράτος μέλος), τη Λιθουανία (60,5%), τη Σλοβενία ​​(51,0%) και την Κροατία 49,6%).

Άλλοι λόγοι, που περιλαμβάνουν καθεστώς διεθνούς προστασίας και ανθρωπιστικούς λόγους, κυριαρχούσαν στα έξι υπόλοιπα κράτη μέλη, ιδίως στη Γερμανία (55,9% όλων των αδειών διαμονής που εκδίδονται στο κράτος μέλος), τη Σουηδία (50,8%) και την Αυστρία (50,6%).

Το 2016, οι πολίτες της Ουκρανίας (588.900 δικαιούχοι, εκ των οποίων το 87% στην Πολωνία) συνέχισαν να λαμβάνουν τον υψηλότερο αριθμό αδειών στην ΕΕ, και ακολουθούν οι πολίτες της Συρίας (348 100, εκ των οποίων σχεδόν τα δύο τρίτα στη Γερμανία), οι προερχόμενοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες (250 900, εκ των οποίων σχεδόν τρία τέταρτα στο Ηνωμένο Βασίλειο),την Ινδία (198 400, εκ των οποίων άνω του 60% στο Ηνωμένο Βασίλειο) και την Κίνα (195 600, εκ των οποίων η πλειοψηφία στο Ηνωμένο Βασίλειο). Περίπου οι μισές από τις πρώτες άδειες παραμονής που εκδόθηκαν στην ΕΕ το 2016 εκδόθηκαν στους πολίτες των πέντε αυτών χωρών.

Οι λόγοι χορήγησης των αδειών διαμονής διαφέρουν μεταξύ της ιθαγένειας. Μεταξύ των 10 πρώτων κατηγοριών υπηκόων που έλαβαν άδειες στην ΕΕ το 2016, οι Ουκρανοί επωφελήθηκαν από τις άδειες παραμονής κυρίως για λόγους απασχόλησης (82,7% των πρώτων αδειών παραμονής που εκδόθηκαν στους Ουκρανούς το 2016). Οι Κινέζοι (66,9%), οι Αμερικανοί (46,5%) και οι Βραζιλιάνοι (41,6%) έλαβαν άδειες παραμονής κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους, ενώ οι Μαροκινοί (69,8%) επωφελήθηκαν από άδειες παραμονής που εκδόθηκαν κυρίως για οικογενειακούς λόγους.