Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταδικάζει την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους, που έγινε με σκοπό την νομιμοποίηση των τετελεσμένων της κατοχής.

Δυστυχώς σήμερα, 34 χρόνια μετά, Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα επιδιώκουν με τον διακανονισμό τύπου Ομοσπονδίας, να χαρίσουν αναγνώριση στο ψευδοκράτος, διαγράφοντας την εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή.

Τελευταία φωνή αντίστασης είναι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) που αντιστέκεται με σθένος στην οποιαδήποτε δήθεν λύση Ομοσπονδίας.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)