Ενώ η Κυβέρνηση θα έπρεπε να επενδύει στην καινοτομία βλέπουμε τον συγκεκριμένο τομέα να βυθίζεται, αφού σύμφωνα με στοιχεία του World Economic Forum από την 40η θέση που ήταν η Κύπρος το 2009 – 2010, σήμερα βρίσκεται στην 110η θέση.

Πάγια μας θέση είναι η επένδυση στην καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως άλλωστε έχουν πράξει πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι ένας τομέας που συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην κοινωνία ευρύτερα.

Γραφείο Τύπου
Εκλογικού Επιτελείου
Χρίστου Χρίστου
Υποψηφίου ΠτΔ