Το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα έφερε υπόψην του Υπουργού Γεωργίας το ΕΛΑΜ μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει την έξαρση του φαινομένου της διακίνησης των φυτοφαρμάκων καθώς και να παράσχει πληροφόρηση για το κατά πόσο έχουν διαγραφεί ή μειωθεί, με ενέργειες του υπουργείου, σχετικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο παρελθόν.

Να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα είναι ιδιαίτερα βλαπτικά για τη δημόσια υγεία ενώ τεκμαίρεται ότι όλα κατασκευάζονται στην Τουρκία και στη συνέχεια διοχετεύονται στην κυπριακή αγορά μέσω κατεχομένων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης όπως απεστάλη στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής.