Διερωτόμαστε πώς απαντούν οι φωστήρες της Κυβέρνησης όταν ένας στους δέκα πολίτες αυτού του τόπου δεν έχει εργασία, ενώ εάν προσθέσουμε όλους αυτούς που έφυγαν απο το νησί για χάρην αναζήτησης μιας καλύτερης ζωής τότε αντιλαμβανόμαστε άπαντες ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Δεν φοβάμαστε ότι θα καταντήσουμε γραφικοί όσον αφορά στην ανεργία διότι κάθε φορά δικαιωνόμαστε και μάλιστα με τον πιο επίσημο τρόπο. Η ανεργία στην Κύπρο παρέμεινε στο 10,7% τον Αύγουστο του 2017 (ήταν 10,7 τον Ιούλιο και 10,9% τον Ιούνιο), σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, την Eurostat.

Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι διότι σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία η ανεργία ήταν στο 13,1% τον Αύγουστο του 2016, η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση (από 13,1% σε 10,7%), μαζί με την Ελλάδα (από 23,5% σε 21,2% μεταξύ Ιουνίου 2016 και Ιουνίου 2017) και την Ισπανία (από 19,3% σε 17,1% . Αυτό σημαίνει ότι τον Αύγουστο του 2017, σύνολο 45.000 άτομα ήταν άνεργοι στην Κύπρο, από 55.000 τον Αύγουστο του 2016. Για τον ίδιο μήνα, η ανεργία των ανδρών ανερχόταν σε 9,7% και των γυναικών σε 11,6%. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι έχει επιλυθεί το πρόβλημα της ανεργίας που για την μικρή μας Κύπρο είναι τεράστιο νοουμένου ότι χιλιάδες συμπατριώτες μας συνεχίζουν να ζουν στα όρια της φτώχειας και η Κυβέρνηση επιμένει ότι έχει έρθει η περιβόητη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία νεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Αύγουστο του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (2,9%), τη Γερμανία (3,6%) και τη Μάλτα (4,2%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (21,2% τον Ιούνιο του 2017) και στην Ισπανία (17,1%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα με την πάροδο του χρόνου, εκτός από τη Φινλανδία όπου παρέμεινε σταθερή.

Ανδρέας Θεοφυλάκτου

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου ΕΛΑΜ