Αφού πρώτα τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου (νέα και παλιά) αποδέχθηκαν επίσημα την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με το κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου στις 13/02/17, το οποίο μόνο το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δεν ενέκρινε, τώρα θεωρούν με την «νέα στρατηγική»(;) τους την ομοσπονδία ψευδοδίλημμα.

Αυτό όμως που αποκαλούν ψευδοδίλημμα αποτελεί τον στόχο, κάτι που δεν έχει η «νέα στρατηγική», αφού για ξεκάθαρα μικροπολιτικά συμφέροντα επιλέγουν τις ασάφειες.

Επιβεβαιώνουν, όμως, με την «νέα στρατηγική» τους ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι η μοναδική ξεκάθαρη αντιομοσπονδιακή πολιτική δύναμη, απέναντι στα κόμματα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Σε αυτές τις εκλογές ο λαός έχει μπροστά του να επιλέξει μεταξύ των κομμάτων της Ομοσπονδίας και του μοναδικού αντιομοσπονδιακού κόμματος, του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.).

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)