Απαράδεκτα είναι τα περιστατικά βίας κατά προσωπικού, που καταγράφονται στα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προβληματίσει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ασφαλές περιβάλλον που να επιτρέπει στους εργαζομένους των νοσοκομείων να εκτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντα τους.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργία να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και επιτέλους να λάβουν σοβαρά υπόψιν τις υποδείξεις του προσωπικού.

Έχει καθήκον η Κυβέρνηση να προστατέψει το προσωπικό των νοσοκομείων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)