Σήμερα στην επιτροπή Ελέγχου συζητήθηκε η ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Υπουργείο Άμυνας.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λινός Παπαγιάννης, ως μέλος της επιτροπής Ελέγχου έθεσε σημαντικά ερωτήματα στον Γενικό Ελεγκτή σε σχέση με την έκθεσή του ενώ παράλληλα ζήτησε πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν τα 8 δις που προορίζονταν για την Άμυνα από το 1984. Από την έκθεσή του Ελεγκτή προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν για την αμυντική θωράκιση μόνο τα 3,5 δις ενώ το υπόλοιπο ποσό δαπανήθηκε για άλλες ανάγκες του κράτους, στερώντας έτσι από την Εθνική Φρουρά σημαντικούς πόρους για την αύξηση της αποτρεπτικής της ισχύς.

Στην συνέχεια ο Βουλευτής του Κινήματός μας πρότεινε στον Υπουργό να προχωρήσει υιοθέτηση μέτρων στήριξης του θεσμού των ΣΥΟΠ, δίδοντας κίνητρα και επαγγελματική προοπτική στους νέους που θα θελήσουν να προσφέρουν στο Στράτευμά μας. Τα επιπλέον κίνητρα και η προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης θα δώσει κύρος στο θεσμό και θα μειώσει δραστικά τις παραιτήσεις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαγιάννης «είναι αδιανόητο μετά την συμπλήρωση των συμβολαίων τους να μένουν στην ουσία άνεργοι και αυτό να μην αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση».

Τέλος, εξέφρασε την αντίθεση του στην πρόθεση του Υπουργείου να δοθούν προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες τα Κέντρα Ψυχαγωγίας Οπλιτών (ΚΨΜ).

Για να υπάρξει διαφάνεια σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα που έχει φθαρεί σε όλα τα επίπεδα από τον παλαιοκομματισμό και την αλόγιστη σπατάλη, η κάθαρση είναι σημαντικό να ξεκινήσει από το Υπουργείο Άμυνας.